• Yazınsal ve grafiksel anlatımlı teknik analizlerimiz, pariteler üzerinde alınacak/alınan pozisyonlarımızın alt yapısını oluşturmaktadır.
  • Yatırımcılar ile paylaştığımız analizlerimiz, işlem mantığımızı neden ve sonuç ilkesine dayandırarak açıklar.
  • Bunlara ek olarak, yazınsal ve grafiksel anlatımlı teknik analizlerimizin önemi, Sms sinyal sonuçlarımızın doğruluğunu kanıtlar niteliktedir.
  • Analizlerimiz, yatırımcılar ile paylaşılan her sinyalimizin akabinde ya da, sinyal gönderiminden hemen önce güncellenmektedir.
  • Güncellenen her analizimiz, Sms yolu ile üyelerimize bildirilmektedir.
  • Analiz güncelleme bildirimi sonrasında üyelerimiz, Web sitemiz ya da E-posta adresleri üzrerinden analizlerimizi görüntüleyebilmektedir.